Essebaan 63 B, 2908 LJ
Capelle aan den IJssel
Bel
010 480 68 41
E-mail
info@de-schie.comSchuldhulpverlening
Schuldhulpverlening

Er zijn twee soorten trajecten waarbij een oplossing voor uw schulden gezocht kan worden. Eerst zal de schuldhulpverlener een oplossing proberen te vinden met uw schuldeisers: dit heet het minnelijke traject. Als het ons niet lukt om in het minnelijke traject een oplossing te realiseren, kan er een verzoek ingediend worden bij de rechter voor een dwangakkoord en/of  wettelijke traject.MINNELIJK TRAJECT


Het minnelijke traject kent 2 fases;

Fase 1: Stabilisatiefase

Dit is de fase na uw aanmelding en intake. De schuldhulpverlener zal met de informatie tijdens de intake de bron van het probleem proberen te achterhalen. Tevens zal de schuldhulpverlener uw zelfredzaamheid toetsen. Indien de schuldhulpverlener tot de conclusie komt dat u geen of onvoldoende zelfredzaam bent, dan kan er eventueel budgetbeheer of beschermingsbewind aangevraagd worden.

FASE 2: Schuldregelingsfase

In deze fase word door de schuldhulpverlener contact opgenomen met de schuldeisers. Het doel is dat uw schuldeisers op de hoogte zijn van het minnelijke schuldhulptraject. Eerst wordt uw totale schuldenlast in kaart gebracht door schuldopgaven te verzoeken van de schuldeisers en wordt uw financiële positie geïnventariseerd om de aflossingscapaciteit te berekenen. Dit word gerealiseerd door eerst het ‘Vrij Te Laten Bedrag’ (VTLB) te berekenen. Dit is het minimale bedrag dat u nodig heeft om rond te komen. Het netto genoten inkomsten min het VTLB geeft uw aflossingscapaciteit. Deze methode wordt de Recofa-methode (rechter commissaris in faillissementen) genoemd. Dit word eveneens in het wettelijke traject (schuldsanering) toegepast. Vervolgens zal er een aflossingsvoorstel gedaan worden.

AKKOORD ALLE SCHULDEISERS

Indien alle schuldeisers akkoord gaan met het voorstel, dan kan er in twee vormen worden afgelost: een schuldbemiddeling of een schuldsanering/saneringskrediet.

Bij een schuldbemiddeling worden maandelijks alle inkomsten boven het VTLB gereserveerd en jaarlijks uitgekeerd aan de schuldeisers. Dit zal 36 maanden duren. De uiteindelijke uitkering kan hiervan afwijken, door bijvoorbeeld het verlies of juist het vinden van een baan, of bijv. door ziekte.

Bij een schuldsanering/saneringskrediet verstrekt een gemeentelijke kredietbank een saneringskrediet. Het bedrag waarvoor de schuldeisers akkoord zijn gegaan, wordt ineens uitbetaald. U betaalt het krediet binnen 36 maanden terug aan de kredietbank.

NIET ALLE SCHULDEISERS AKKOORD

Gaat één of meerdere schuldeisers niet akkoord met het voorstel, dan kan er een dwangakkoord worden aangevraagd. Ook kunt u worden doorverwezen naar het wettelijke traject. Om in aanmerking te kunnen komen voor een wettelijk traject, WSNP, moet u vooraf een minnelijk traject hebben doorlopen.