WIE ZIJN WIJ?

Home WIE ZIJN WIJ?

De Schie

De Schie is in 2017 opgericht om bij te dragen aan een oplossing voor de ervaren knelpunten in de schuldhulpverlening. Wij zijn lid van de NVVK, een waarborg voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Onze diensten zijn laagdrempelig, waarbij we rekening houden met uw culturele en religieuze achtergrond. Vanuit onze vestiging in Capelle aan den IJssel bieden we financiële hulp bij schulden aan werknemers en ondernemers uit heel Nederland.

Elke cliënt is van harte welkom bij ons om zijn schuldenproblematiek uit handen te geven. Wij hebben specifieke vaardigheden als het gaat om cliënten met een migratieachtergrond. De mensen worden als dit nodig is in hun eigen taal te woord gestaan. Dit voorkomt miscommunicatie en mogelijke uitval vroeg in het aanvraagproces.

Ons doel is om elke cliënt weer bij de maatschappij te betrekken, drempels en vrees te overwinnen en binnen de wettelijke kaders te werken aan haalbare, alternatieve oplossingen. Dit kunnen wij bieden doordat onze medewerkers zeer verschillende achtergronden hebben en zich bewust zijn van de culturele diversiteit binnen onze cliënten en daar op sensitieve wijze mee om kunnen gaan. In de afgelopen jaren hebben wij bewezen dat ook onze doelgroep in staat is om binnen de Nederlandse wetgeving een schuldenregeling aan te gaan en zich daaraan te houden. Hierbij benutten wij ons grote netwerk van bewindvoerders, advocaten en andere sociaal dienstverleners, zodat wij cliënten kunnen bijstaan bij al hun problemen.
De Schie

Visie

Het is van wezenlijk belang dat een ieder op een menswaardige wijze mee kan doen in de samenleving en dat hij/zij binnen de geldende kaders op een zelfredzame wijze de regie over het eigen leven kan voeren. Het welzijn van mensen en hun deelname aan het maatschappelijke verkeer komt onder druk te staan als zij financiële problemen ervaren. Daarom moeten problematische schulden worden voorkomen en indien er daarvan al sprake is, dan is het zeer geboden om het aan te pakken en op te lossen. Met andere woorden, de belemmeringen die een actieve participatie aan de maatschappij in de weg staan, dienen in een zo vroeg mogelijke stadium in beeld gebracht en integraal aangepakt te worden.

De Schie

Missie

De missie van De Schie is om mensen zelfredzaam te maken door perspectief te bieden op een schuldenvrije toekomst en om dit ook zo te houden

De Schie

Doelstelling

Het helpen van mensen door het bieden van schuldhulp en het leveren van een bijdrage aan een oplossing voor de schuldenproblematiek in Nederland.