FAQ

Home FAQ
Veelgestelde Vragen

FAQ

Bij een minnelijk traject proberen wij als schuldhulpverleningsinstantie uw schulden te regelen met al uw schuldeisers. Wij zullen tijdens dit traject uw schuldeisers verzoeken om vrijwillig mee te werken aan een schuldregeling. Als zij allemaal akkoord gaan, dan bent u na 36 maanden af van al uw schulden. U krijgt dan finale kwijting. Wel moet u tijdens het traject voldoen aan al uw verplichtingen. Het kan zijn dat minimaal 1 schuldeiser niet wenst mee te werken aan het minnelijke traject. Er kan dan bij de rechtbank een verzoek worden ingediend voor een wettelijk traject samen met een verzoek voor een dwangakkoord.

Indien uw verzoek voor een wettelijk schuldsaneringstraject door de rechter wordt toegewezen, begint het traject van 3 jaar. Tijdens een wettelijk schuldregelingstraject spaart u in 3 jaar tijd (deze termijn kan soms worden verlengd) zoveel mogelijk voor de schuldeisers. Indien u zich heeft gehouden aan al uw verplichtingen, ontvangt u van de rechter een schone lei. De schuldeisers kunnen u dan niet meer dwingen om hun vorderingen te betalen. Indien u hierna nieuwe schulden maakt, dan moet u deze wel volledig betalen.

 • Het overmaken van uw afloscapaciteit naar de boedelrekening.
 • Er mogen geen nieuwe schulden worden gemaakt.
 • Er dient te worden voldaan aan de inspanningsverplichting. U dient zich maximaal in te spannen om een zo hoog mogelijk inkomen te genereren. U dient betaald arbeid te verrichten op uw eigen werk- en denkniveau. Wanneer u niet werkt, dan dient u minimaal 4 keer per maand te solliciteren. U heeft dan een sollicitatieverplichting. Indien kan worden aangetoond dan u volledig arbeidsongeschikt bent, dan heeft u geen sollicitatieverplichting.
 • U dient alle informatie m.b.t. tot uw inkomen, gezinssituatie, verhuizing e.d. door te geven.
 • Dat hangt af van uw samenlevingsvorm, nl. of u gehuwd bent (al dan niet in gemeenschap van goederen) of samenwonend (incl. geregistreerd partnerschap):

  • Indien er sprake is van een huwelijk in gemeenschap van goederen, dan zijn beide partners (hoofdelijk) aansprakelijk voor alle schulden. Het beste is dat dan beide partners een minnelijk schuldsaneringstraject doorlopen om van hun schulden af te komen. 
  • Indien er sprake is van een huwelijk buiten gemeenschap van goederen, dus op huwelijkse voorwaarden, dan zijn de partners ieder voor zich aansprakelijk voor hun eigen schulden. Iedere partner doorloopt dan zijn/haar eigen minnelijk schuldsaneringstraject.
  • Indien er sprake is van een samenwoning dan is er nooit sprake van een gemeenschap van goederen. Hierdoor heeft iedere partner zijn/haar eigen schulden. Iedere partner doorloopt dan zijn/haar eigen minnelijke schuldsaneringstraject.

Je kan je inderdaad aanmelden voor een minnelijk schuldsaneringstraject. Er zal worden bekeken of de koopwoning behouden kan worden of dat deze dient te worden verkocht. Met de opbrengst (overwaarde) kan dan de schulden worden afgelost. Er wordt dus een belangenafweging gemaakt. Er wordt ook gekeken of er een achterstand is in de maandelijkse hypotheekbetalingen en of er moeite is om deze te voldoen. Ook zal er worden nagegaan of er een goedkopere (huur)woning kan worden gevonden.

Dit wordt bekeken per situatie. Als de auto nodig is om naar het werk te gaan en het openbaar vervoer is geen goed alternatief, dan mag de auto behouden worden. De auto mag ook worden behouden, indien er sprake is van medische noodzaak. Wel wordt gekeken naar de waarde en kosten van de auto. Indien deze te hoog zijn, dient er te worden gezocht naar een goedkope auto met minder kosten.